September Oktober November

 

September

2 söndag 11:00
Ekumenisk gudstjänst i Stora Mellösa kyrka, med
Karl-Erik Sahlberg från S:t Klara kyrka i Stockholm.
 
2 söndag 13:30
Seminarium med Karl-Erik Sahlberg.
Seminariet hålls i Baptistkyrkan.

3 måndag 19:00
Färdväg
Handledningskväll med Noomi Tönnäng

4 tisdag 18:30
Scoutsamling

5 onsdag 5:30
Bön för Östernärke

6 torsdag 10:00
Bibelstudium Vi studerar Efesierbrevet. Ledare Stig Hermansson.

8 lördag 10:30
Auktion och loppmarknad.
Visning av auktionsgodset  Auktionen börjar kl. 11:00.
Auktionsförrättare Thomas  Kållin och Anders Söderling.
Försäljning av kaffe med bröd och varm korv.

9 söndag
Valdagen Valet till Riksdagen, Regionen och Kommunen är i år ett väldigt viktigt val i vår mycket turbulenta och oroliga tid.

9 söndag 17:00
Bibelsamtal och bön med uppföljning av Sahlbergs seminarium tidigare i höst. Klas Rosenberg.

10 måndag 14:00
RPG-samling i Baptistkyrkan Stora Mellösa.
Så här jobbar vi Landshövding Maria Larsson berättar.

11 tisdag 18:30
Scoutsamling

13 torsdag 18:30
Syträffen

16 söndag 18:00
Gudstjänst med Nattvard Håkan Isacsson. Månadsgåvan.

18 tisdag 18:30
Scoutsamling

18 tisdag 18:30
Stickcafé

20 torsdag 10:00
Bibelstudium

20 torsdag 19:00
Kurs med samtal om församlingen "Drömmen om församlingen"
(Se notis på sid. 3)

22 lördag 10:00 [Samling och avresa från kyrkan.]
Vandring för alla åldrar. Ta med matsäck.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ekumeniska böneveckan 20 - 23 september
Torsdag 19:00 Ekumenisk bönesamling i Betel, Hampetorp
Lördag 9:30 - 14:00 Kyrkornas dag
Våfflor, kaffe, sång och musik utanför ICA Nära i Stora Mellösa
Söndag 16:00 Vi sjunger för Lettland och Ukraina i Askers Kyrka
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

24 måndag 18:30
Gubbträffen

25 tisdag 18:30
Scoutsamling

27 torsdag 18:30
Syträffen

30 söndag 10:00
Sånggudstjänst med Håkan Isacsson