September Oktober November

 

Oktober

1 måndag 14:00
 RPG-samling i Betelkyrkan, Hampetorp
Kyrkoherde Hans-Erik Hägg sjunger Elvissånger och några egna

2 tisdag 18:30
Scoutsamling
3 onsdag 5:30
Bön för Östernärke

4 torsdag 10:00
Bibelstudium

7 söndag 10:00
Scouthögtid med invigning av våra scouter.
Scoutledarna m.fl.
Servering av varm korv.

7 söndag 14:15
Sång och musik med bibelläsning på Solgården.

9 tisdag 18:30
Scoutsamling
9 tisdag 18:30
Stickcafé

11 torsdag 18:30
Syträffen
13 lördag 15:00
Pilgrimsvandring på vår pilgrimsstig med samtal och fika i kyrkan.
Inger och Bengt Isacson
16 tisdag 18:30
Scoutsamling

18 torsdag 10:00
Bibelstudium

21 söndag 10:00
Gudstjänst med nattvard Håkan Isacsson.
Månadsgåvan.

23 tisdag 18:30
Scoutsamling

25 torsdag 18:30
Syträffen
28 söndag 10:00
Gemensam gudstjänst i Baptistkyrkan.

29 måndag 18:30
Gubbträffen
30 tisdag 18:30
Scoutsamling

30 tisdag 18:30
Stickcafé