Vi har bytt namn till Equmeniakyrkan Torsborg

Vi har en ny hemsida under uppbyggnad: Equmeniakyrkan Torsborg


Här finns vi


Vi finns ca. 17km söder om Örebro i en liten ort kallad Torsborg som tillhör Stora Mellösa. I Torsborg bor det ca. 75 personer i blandade åldrar.